Czech Journal of Tourism ve WoS?

(21. 01. 2016)

Czech Journal of Tourism usiluje o indexaci v databázi ESCI (Emerging Sources Citation Index), která je součástí Web of Science.

Indexace časopisu

(06. 05. 2015)

Časopis Czech Journal of Tourism je indexován v databázi ERIH PLUS.