Pokyny pro autory

Časopis je strukturován do tří částí:

  • Vědecké články (Articles), tj. vědecko-výzkumné a přehledové články, které předkládají vědecké poznatky a jsou předmětem recenzního řízení;
  • Rozhledy (Notes), což jsou nerecenzované články informativního charakteru (například analýzy, trendy, případové studie, statistiky atd.);
  • Informace (Information), které zahrnují zprávy a oznámení z oboru cestovního ruchu, recenze publikací atd.

 

Články/texty v časopise jsou publikovány v anglickém jazyce (články v hovorové angličtině nejsou akceptovány) a jsou přijímány výhradně v elektronické podobě ve formátu MS Word (doc, docx) na adresu redakce.

Pro formátování článku využijte přiložené šablony, které obsahují veškeré instrukce (vědecko-výzkumný článek, přehledový článek, rozhledový článek, informace). Nebude-li článek splňovat formální náležitosti dle odpovídající šablony, bude příspěvek automaticky vrácen autorovi k dopracování.

Publikováním v časopise Czech Journal of Tourism se autoři zavazují k dodržování publikační etiky, viz Publication Ethics and Publication Malpractice Statement.

O přijetí či nepřijetí článku/textu k publikování jsou autoři informování emailem.