In Memoriam - Stanisław Liszewski

(11. 05. 2016)

S politováním oznamujeme úmrtí jednoho ze členů redakční rady časopisu Czech Journal of Tourism profesora Stanisława Liszewského. Profesor Liszewski, geograf a bývalý rektor Univerzity v Lodži, zemřel 23. dubna 2016. Jeho přínos je patrný v oblasti geografie, kde publikoval nespočet vědeckých statí a realizoval řadu výzkumů zaměřených na problematiku urbanizace a geografie cestovního ruchu. Profesor Liszewski aktivně posiloval spolupráci v akademické sféře. Byl členem a předsedal mnoha vědeckým a vzdělávacím institucím, například Mezinárodní geografické unie.

Za všechny členy redakční rady časopisu Czech Journal of Tourism vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým.