Czech Journal of Tourism ve WoS?

(21. 01. 2016)

V ledenu 2016 časopis Czech Journal of Tourism podal žádost o indexaci v nové databázi ESCI (Emerging Sources Citation Index), která je součástí Web of Science provozovaného Thomson Reuters.

Podle společnosti Thomson Reuters zahrnuje ESCI kolekci časopisů, které prohlubují rozsah/obsah Web of Science. Vybrány jsou tedy časopisy, které jsou klíčovými subjekty považovány za významné. Databáze ESCI má zajistit, že Web of Science bude zahrnovat časopisy, které šíří vědecké trendy a rozvoj a nepatří k vysoce impaktovaným zdrojům.

Pro české autory to znamená, že by se podle RIVu časopis Czech Journal of Tourism dostal do vyšší hodnotící kategorie.